INSTRUKCJA MONTAŻU


 1. Odtłuścić miejsca w których mają być przyklejone prowadnice i kasetka, np. zmywaczem do paznokci.

 2. NYC Photo

 3. Zaznaczyć ołówkiem miejsce od którego był brany pomiar do ustalenia szerokości roletki po lewej stronie na listwie przyszybowej (lub poza nią ), ale w dolnym rogu gdzie zbiegają się listwy przyszybowe – lewa i dolna. Następnie to samo zrobić jeszcze w jednym lub kilku miejscach w zależności od wysokości roletki, ale wyżej.

 4. Odkleić folię zabezpieczającą z taśmy klejącej znajdującej się na prowadnicy.

 5. NYC Photo

 6. Przykleić prowadnicę zaczynając od dołu tak aby jej wewnętrzna krawędź dolna znajdowała się na wysokości zewnętrznej krawędzi listwy przyszybowej dolnej. I tak aby zewnętrzny bok prowadnicy pokrywał się z zaznaczonymi wcześniej ołówkiem kreskami. Dobrze docisnąć na całej długości.

 7. NYC Photo

 8. W taki sam sposób umocować 2. prowadnicę, mierząc szerokość od prowadnicy już przyklejonej (jeżeli wcześniej nie zaznaczyliśmy kreskami).

 9. Odkleić folię zabezpieczającą z taśmy klejącej znajdującej się na kasetce i wysunąć na kilka cm tkaninę z obciążnikiem z kasety. Włożyć obciążnik z tkaniną w prowadnice i nałożyć na nie kasetkę, jeszcze nie przyklejając do ramy. Następnie jednym zdecydowanym ruchem docisnąć kasetę do ramy – i nie odrywając rąk docisnąć na całej jej długości(szerokości).

 10. NYC Photo NYC Photo

 11. Zawiesić obciążnik do łańcuszka kulkowego i założyć zaślepki na końce prowadnic.

 12. NYC Photo NYC Photo

 13. Założyć 2 złączki w odpowiednich miejscach na łańcuszku aby zabezpieczyć tkaninę roletki przed zbyt głębokim wsuwaniem się w kasetę i zbyt niskim opuszczaniem (obciążnik tkaniny nie powinien uderzać w zaślepki w prowadnicach).

 14. NYC Photo