REGULAMIN


  1. Roletki wykonujemy zgodnie z informacjami zawartymi w przesłanym zamówieniu i nie odpowiadamy za błędne dane.
  2. Termin realizacji zamówienia - 7 dni roboczych; w przypadku dużych ilości termin może się wydłużyć o kilka dni – o czym zamawiający zostanie poinformowany.
  3. Przesyłki wysyłamy kurierem lub pocztą. Po otrzymaniu należy sprawdzić zawartość. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub braku roletki(ek) należy sporządzić protokół, który potwierdzi doręczyciel, co będzie stanowiło podstawę do uzyskania odszkodowania.
  4. Na roletki udzielamy gwarancji na okres 24 m-cy.
  5. Gwarancja dotyczy wad ukrytych wszystkich elementów roletki oraz tkaniny. Nie dotyczy natomiast wadliwej pracy roletki będącej wynikiem niewłaściwego montażu lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas użytkowania.
  6. Zgodnie z ustawą z dnia 25.12.2014 r. konsument, który zawarł umowę na odległość może odstąpić od niej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.